Menu
 

Zorgverleners

Doorverwijzing via hulpverlenende instanties

Als u een cliënt vanuit een hulpverlenende instantie doorverwijst en Confians ingeschakeld wordt als bewindvoerder dan vinden wij het ook belangrijk om met u in contact te komen. Naast kennismaken kunnen wij dan over en weer de verwachtingen omtrent het in te stellen bewind afstemmen.

Is een cliënt vanuit een hulpverlenende instantie naar ons doorverwezen, dan kunnen wij u (desgewenst) ook periodiek informeren over de ontwikkelingen in de financiële situatie van de cliënt. Wij zullen de cliënt dan vragen om hier zijn (schriftelijke) toestemming voor te verlenen.

Met de cliënt zullen wij een kennismakings- / intakegesprek voeren en wij stellen het op prijs als u bij dit gesprek aanwezig kunt zijn. U kunt dan ook kennis maken met de bewindvoerder van uw cliënt en uw cliënt stelt uw aanwezigheid mogelijk ook op prijs. 

Contact

U kunt telefonisch contact leggen via 06 - 14 34 29 44 of per e-mail: info@confians.nl

Indien gewenst is er voor hulpverleners een (rechtstreeks) telefoonnummer beschikbaar dat ook buiten de reguliere telefonische spreekuren bereikbaar is.

Sitemap | Website door CM Specialist