Menu
 

Wat is bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door een persoonlijke situatie hun financiele zaken niet meer volledig zelfstandig kunnen regelen. Een bewindvoerder die door de rechtbank wordt aangesteld neemt deze taken dan over.

De bewindvoerder heeft de taak om de inkomsten en uitgaven en het aanwezige vermogen en bezit te beheren en in stand te houden. Een bewindvoerder zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw rekeningen worden betaald, zoals de huur en de gas- en elektriciteitsrekening. Ook de belastingaangifte en het aanvragen van huur- en zorgtoeslag zijn zaken die een bewindvoerder voor u uitvoert.

Een bewindvoerder zorgt er ook voor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken en bewindvoering wordt daarom ook wel beschermingsbewind genoemd. In de praktijk worden deze twee benamingen door elkaar gebruikt.

Voor wie is bewindvoering

Soms is iemand niet meer in staat om zijn of haar financiële belangen voldoende te behartigen. Vaste lasten worden niet of niet meer op tijd betaald of het in komen wordt uitgegeven aan te veel of te dure gebruiksvoorwerpen, hobby’s, verslavingen enz. Ook kan het zo zijn dat andere personen financieel misbruik maken van een client en dan zorgt bewindvoering er voor dat dit gestopt en voorkomen wordt.

De kantonrechter zal alleen een bewindvoerder aanstellen als daar een aantoonbare en zwaarwegende reden voor is. Voor mensen in bepaalde bijzondere persoonlijke omstandigheden staat de mogelijkheid van bewindvoering open. U moet dan denken aan de aanwezigheid van problematische schulden of bepaalde lichamelijke beperkingen en omstandigheden. Ook bij mensen met een verstandelijke beperking, een psychise stoornis, dementie, verslavingsproblematiek, of andere bijzondere omstandigheden kan het gewenst en beter zijn om de inkomsten en bezittingen onder bewind te stellen.

Redenen voor bewindvoering

  • De aanwezigheid van problematische schulden;
  • De aanwezigheid van een lichamelijke beperking;
  • De aanwezigheid van een psychise stoornis;
  • De aanwezigheid van een verstandelijke beperking.

Bewindvoering gaat om de financiële belangen van een client. Het bewind wordt door de rechtbank dan ook uitgesproken over de eigendommen van een cliënt en niet over de persoon zelf. Dit houdt in dat de cliënt niet meer zelf mag beslissen over zijn of haarbezittingen en rechten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezit van een huis of een auto en het recht op loon, uitkering en toeslagen. 

Sitemap | Website door CM Specialist