Menu
 

Beëindiging en zelfredzaamheid

Beëindiging van de bewindvoering        

Als de kantonrechter het bewind over uw inkomsten en bezittingen heeft ingesteld, dan blijft dat in principe voor onbepaalde tijd van toepassing. Maar het komt ook wel voor dat iemand na verloop van tijd weer in staat is om zelf voor zijn geld en administratie te zorgen. Als een cliënt meent dat de bewindvoering beëindigd kan worden dan kan de kantonrechter gevraagd worden hiermee in te stemmen. Werkt de kantonrechter hier aan mee dan stopt de taak van uw bewindvoerder. De kantonrechter zal het bewind echter alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat.

 

Zelfredzaamheid

Confians Bewindvoering zal proberen de zelfredzaamheid van cliënten, die daar open voor staan, actief te bevorderen en te stimuleren. Dit betekent dat de bewindvoerder samen met de cliënt op zoek gaat naar mogelijkheden en manieren om financieel zelfredzamer te worden. Een grotere zelfredzaamheid zal zeker niet direct leiden tot de beëindiging van de bewindvoering maar zorgt er wel voor dat men weer "mee doet" op zijn of haar eigen manier.

Sitemap | Website door CM Specialist