Menu
 

Bewindvoering met schulden

Sinds 2014 kan er ook een beschermingsbewindvoerder worden benoemd als er sprake is van problematische schulden of verkwisting. Er is sprake van een problematische schuldsituatie als u niet meer in staat bent aan uw betalingsverplichtingen te voldoen.

Schuldenbewind is in principe hetzelfde als een beschermingsbewind. De bewindvoerder zal proberen de toename van schulden tegen te gaan en de situatie te stabiliseren. Vervolgens kan gewerkt worden aan het aflossen / oplossen van schulden. Tijdens het aanmeldingsgesprek kunnen wij u meer informatie geven over de mogelijke schuldhulpverleningstrajecten.

Budgetplan

Zodra uw inkomsten en vaste lasten via de nieuwe beheerrekening lopen maakt de bewindvoerder voor u een budgetplan. Een budgetplan is een overzicht met daarop uw maandelijkse inkomsten en uitgaven. Dit overzicht geeft u en ons inzicht in de besteding van uw geld. In een goed en volledig budgetplan wordt ook rekening gehouden met onvoorziene uitgaven zoals reparatie of vervanging van een wasmachine. 

Het budgetplan helpt ons voorkomen dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor de betaling van belangrijke vaste uitgaven zoals huur, gas, water en elektra.

 

En met het budgetplan als uitgangspunt kunnen we afspraken maken over de hoeveelheid zakgeld/leefgeld die wekelijks beschikbaar wordt gesteld zonder dat de betaling van vaste lasten in gevaar komt. Dit leefgeld bedrag staat in principe vast maar de bewindvoerder kan en zal als het nodig is dit bedrag verlagen of verhogen.

Als uw omstandigheden wijzigen (ander werk, verhuizing, gezinssamenstelling) heeft dit vaak ook invloed op het budgetplan. Wij zullen dit plan dan weer opnieuw met u doornemen.

 

Budgetteren is het proces waarbij men het uitgavenpatroon aanpast aan de inkomsten. Budgetteren wordt als oplossing aangedragen als men structureel te weinig geld overhoudt aan het einde van de maand.

 

Sitemap | Website door CM Specialist