Menu
 

Wat doet de bewindvoerder voor u

De bewindvoerder heeft de taak om de inkomsten en uitgaven en het aanwezige vermogen en bezit te beheren en in stand te houden. Een bewindvoerder zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw rekeningen worden betaald, zoals de huur en de gas- en elektriciteitsrekening. Ook de belastingaangifte en het aanvragen van huur- en zorgtoeslag zijn zaken die een bewindvoerder voor u uitvoert. Direct na zijn aanstelling zal de bewindvoerder een boedelbeschrijving en een plan van aanpak opstellen en deze aanleveren bij de rechtbank. Het is bijna ondoenlijk om alle werkzaamheden die de bewindvoerder voor u uitvoert te beschrijven. Als we het kort willen samenvatten dan doet uw bewindvoerder alles om uw (toekomstige) inkomsten en bezittingen te beheren en in stand te houden.

 

 

Onderstaand een greep uit onze activiteiten

 • Verzekeringen en contracten afsluiten als dat nodig is;
 • Intakegesprek en updategesprekken;
 • Opstellen van een overzicht van inkomsten en uitgaven en hieruit wordt een budgetplan opgesteld;
 • Opstellen van een overzicht van schulden en bezittingen;
 • Verantwoording afleggen aan de kantonrechter door een boedelbeschrijving te maken van alle goederen die onder bewind staan.
 • Wij ontvangen en behandelen voortaan uw financiële post;
 • Wij laten uw inkomen storten op de (nieuw te openen) beheerrekening;
 • Wij zorgen voor de betaling van uw vaste lasten;
 • Wij maken (tijdig) uw huishoudgeld over naar uw leefgeldrekening;
 • Opstellen van een overzichtelijke (maand)rapportage van uw beheerrekening;
 • Zorgdragen dat u de inkomsten ontvangt waar u recht op hebt. Naast een salaris kan dit ook bestaan uit toeslagen (huurtoeslag / zorgtoeslag) bijzondere bijstand, kwijtscheldingen;
 • Wij verzorgen de belastingaangifte (box 1) over het voorafgaande jaar;
 • Bij niet-problematische schulden, het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers;
 • Bij problematische schulden, het aanvragen van schuldhulpverlening / WSNP;
 • Contact onderhouden met officiële instanties en bedrijven en jaarlijks aan de kantonrechter een "rekening en verantwoording" afleggen die door u voor akkoord ondertekend moet worden;
 • Wij verzorgen uw aanmelding en aanvraag van hulp bij de voedselbank.
 

 

Sitemap | Website door CM Specialist