Menu
 
Overige informatie

Procedure bij klachten / Bewindvoering

Het kan gebeuren dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening over een advies of over de bewindvoerder zelf.  Waar mensen samenwerken kunnen er misverstanden of conflicten ontstaan en deze moeten opgelost worden. Voordat een klacht formeel wordt ingediend, dient u met de bewindvoerder contact op te nemen om uw ongenoegen kenbaar te maken. Wij zullen altijd proberen om in overleg met u de klacht te verhelpen. Mocht het dan toch gebeuren dat we er samen niet uitkomen dan staan er voor u de volgende mogelijkheden open:

  1. U moet eerst gebruik maken van de interne klachtenregeling van Confians. Het klachtenregelement treft u hier aan.
  2. Als de interne klachtenregeling geen uitkomst biedt dan kunt u de klacht neerleggen bij de branchevereniging VeWeVe (Vereniging Wettelijke Vertegenwordigers). Vanaf dat moment wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie van deze branchevereniging.  Het klachtenregelement van de VeWeVe treft u hier aan.
  3. Mocht u zich ook niet kunnen vinden in het antwoord van de branchevereniging VeWeVe dan kunt u besluiten om de kantonrechter een brief te schrijven waarin u uitlegt wat uw klachten zijn. De rechter beoordeelt dan of uw klachten gegrond zijn en nodigt u mogelijk uit voor een zitting.

Sitemap | Website door CM Specialist