Menu
 
Overige informatie

De tarieven van bewindvoering

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden en de hoogte van deze kosten worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Wanneer u over een beperkt inkomen / uitkering beschikt dan kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten van de bewindvoering te betalen. In dat geval bestaat de mogelijkheid om via uw gemeente een aanvraag in te dienen voor vergoeding van deze kosten uit de Bijzondere Bijstand. Confians kan deze aanvraag voor u verzorgen.

De tarieven voor 2020 treft u hieronder aan

Tarieven Beschermingsbewind 2020 (exclusief btw)

Alleenstaande

Intaketarief: € 543,00
Maandtarief Standaard: € 96,08
Problematische schulden: € 124,33

Samenwonend / Echtpaar

Intaketarief: € 651,00
Maandtarief Standaard: € 115,33
Problematische schulden bij 1 pers.: € 132,25
Problematische schulden bij 2 pers.: € 149,17

Bijzondere werkzaamheden

Uurtarief: € 67,80

Bankkosten

Voor het openen van de beheer- en leefgeldrekening rekent de bank de gebruikelijke kosten die voor rekening van de cliënt komen.

Sitemap | Website door CM Specialist