Menu
 

De tarieven van bewindvoering

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden en de hoogte van deze kosten worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Wanneer u over een beperkt inkomen / uitkering beschikt dan kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten van de bewindvoering te betalen. In dat geval bestaat de mogelijkheid om via uw gemeente een aanvraag in te dienen voor vergoeding van deze kosten uit de Bijzondere Bijstand. Confians kan deze aanvraag voor u verzorgen.

De tarieven voor 2016 treft u hieronder aan

Tarieven Beschermingsbewind 2016 (exclusief btw)  

Alleenstaande

   
Intaketarief:   € 519,40
Maandtarief Standaard: € 91,98
  Problematische schulden: € 119,03
     

Samenwonend / Echtpaar

   
Intaketarief:   € 623,30
Maandtarief Standaard: € 110,38
  Problematische schulden 1 pers.: € 126,60
  Problematische schulden 2 pers.: € 142,83
     

Bijzondere werkzaamheden

   
Uurtarief:   € 64,90
     
Kosten beëindigen dossier    
Eenmalig: 1-persoons huishouden € 194,80
  2-persoons huishouden € 233,70

 

Confians Bewindvoering is door de Belastingdienst vrijgesteld van het 21% BTW tarief - beschermingsbewind en budgetbeheer. Er zal dus geen 21% BTW doorberekend worden.

Bankkosten

Voor het openen van de beheer- en leefgeldrekening rekent de bank de gebruikelijke kosten die voor rekening van de cliënt komen.

Sitemap | Website door CM Specialist