Menu

Mentorschap

Wat is het?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Hierbij gaat het met name over zaken als verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

De Mentor als regisseur

De mentor is geen eerstelijnshulpverlener maar een regisseur van de zorg voor de betrokkene. De mentor bewaakt de persoonlijke omstandigheden en de zorgsituatie van een betrokkene. De mentor onderneemt actie in haar rol als dat voor de betrokkenen gewenst en noodzakelijk is. De mentor stelt bijvoorbeeld in samenspraak met de behandelaar het zorgplan vast, maar de uitvoering van de zorg zelf behoort niet tot de taken van de mentor. Vervolgens wordt als het ware over de schouder van de behandelaar meegekeken of de behandeling, verpleging en/of verzorging correct wordt uitgevoerd. De cliënt wordt zoveel mogelijk bij het behandelplan betrokken.

Het mentorschap is dus bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen, zoals:

·       dementerenden
·       verstandelijk gehandicapten
·       en psychiatrische of comateuze patiënten. 

Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zaken, zoals een medische behandeling het wel of niet zelfstandig blijven wonen en geeft adviezen. Mentorschap is vooral bedoeld ter bewaking en verbetering van het welzijn maar ook om misbruik van de situatie door anderen te voorkomen.

Sitemap | Website door CM Specialist