Menu
 

Wat is bewindvoering?    

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door een persoonlijke situatie hun financiële zaken niet meer volledig zelfstandig kunnen regelen. Een bewindvoerder die door de rechtbank wordt aangesteld neemt deze taken dan over.

De bewindvoerder voert het beheer over de inkomsten en uitgaven. Tevens zal hij het aanwezige vermogen en bezit  beschermen en in stand houden. Een bewindvoerder zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw rekeningen worden betaald, zoals de huur en de gas- en elektriciteitsrekening. Ook de belastingaangifte en het aanvragen van huur- en zorgtoeslag zijn zaken die een bewindvoerder voor u uitvoert.

Een bewindvoerder zorgt er ook voor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken en bewindvoering wordt daarom ook wel beschermingsbewind genoemd. In de praktijk worden deze twee benamingen door elkaar gebruikt.

Voor wie is bewindvoering bedoelt?

Soms is iemand niet meer in staat om zijn of haar financiële belangen voldoende te behartigen. Vaste lasten worden niet of niet meer op tijd betaald of het inkomen wordt uitgegeven aan te veel of te dure gebruiksvoorwerpen, hobby’s, verslavingen enz. Ook kan het zo zijn dat andere personen financieel misbruik maken van een cliënt dan zorgt bewindvoering er voor dat dit gestopt en voorkomen wordt.

Niet iedereen kan bewindvoering aanvragen, want de kantonrechter zal alleen een bewindvoerder aanstellen als daar een aantoonbare en zwaarwegende reden voor is. Voor mensen in bepaalde bijzondere persoonlijke omstandigheden staat de mogelijkheid van bewindvoering open. U moet dan denken aan de aanwezigheid van problematische schulden of bepaalde lichamelijke beperkingen en omstandigheden. Ook bij mensen met een verstandelijke beperking, een psychische stoornis, dementie, verslavingsproblematiek, of andere bijzondere omstandigheden kan het gewenst en beter zijn om de inkomsten en bezittingen onder bewind te stellen.

Redenen voor bewindvoering:

  • De aanwezigheid van problematische schulden;
  • De aanwezigheid van een lichamelijke beperking;
  • De aanwezigheid van een psychische stoornis;
  • De aanwezigheid van een verstandelijke beperking.

Bewindvoering gaat om de financiële belangen van een cliënt. Het bewind wordt dan ook door de rechtbank  uitgesproken over de eigendommen van een cliënt en niet over de persoon zelf. 

Hieronder een animatiefilm over het hoe en waarom van bewind. De film is afkomstig van de website rechtspraak.nl.

 

 

Sitemap | Website door CM Specialist