Menu
 

Aanvraag van bewindvoering

Stap 1 Het eerste contact / kennismaking

Als u er over denkt om bewindvoering aan te vragen of u heeft vragen over bewindvoering dan kunt u zelf (of een familielid, partner of een hulpverlener) contact met ons opnemen. We bespreken dan of bewindvoering in principe een geschikte maatregel is en als u het op prijs stelt maken we een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. 

U kunt met ons contact leggen via:

Telefoonnummer 06 – 14 34 29 44. Spreekt u bij geen gehoor een bericht in met uw telefoonnummer dan bellen wij zo spoedig mogelijk terug.

E-mail: info@confians.nl, na ontvangst van uw bericht nemen wij contact met u op.

Stap 2 Aanmeldingsgesprek

Als besloten wordt bewindvoering aan te vragen dan maken wij een afspraak voor een aanmeldingsgesprek. U ontvangt een bevestiging van de afspraak en wij vragen u dan ook om enige administratie te verzamelen zodat dit tijdens het gesprek al beschikbaar is. Het is goed als ook uw partner, een familielid of uw hulpverlener bij het kennismakings-gesprek aanwezig is. Tijdens het aanmeldingsgesprek zullen wij uw persoonlijke en financiële situatie in kaart brengen en nogmaals goed beoordelen of  bewindvoering in uw situatie een geschikte maatregel is.  Wij zullen u uitleg geven over de gevolgen en de werkwijze van de bewindvoering in de praktijk. U kunt dit tevens nalezen in de  “werkwijzer“ een document met de werkafspraken gemaakt tussen u en de bewindvoerder.

Als wij besluiten de bewindvoering aan te vragen dan ondertekent u tijdens het gesprek een formulier waarmee we de rechtbank vragen om de bewindvoering uit te spreken.  Dit formulier heet een “verzoekschrift”  en samen met enkele andere noodzakelijke formulieren sturen we dit naar de kantonrechter die op de rechtbank werkt. Het aanmeldingsgesprek zal ongeveer 1 à 1,5 uur duren.

 

Hoewel de bewindvoering  tijdens het aanmeldingsgesprek nog niet van toespassing is ontvangen wij al wel graag kopieën van de administratie die noodzakelijk is voor de bewindvoering. Hiermee kunnen we ons alvast een beeld vormen van de situatie en een dossier aanleggen zodat we na ontvangst van de beschikking (de schriftelijke bevestiging van de rechtbank)  zo snel mogelijk voor u aan het werk kunnen.

Indien gewenst kunnen wij voor u de kopieën van uw administratie maken. Met uw (schriftelijke) instemming nemen wij uw administratie mee en na het maken van kopieën ontvangt u deze weer retour.

Stap 3 De rechtszitting

De rechtbank neemt het verzoekschrift in behandeling en vraagt hiervoor een vergoeding, de zogenaamde “griffiekosten”. In sommige situaties is het mogelijk dat de griffiekosten uit de bijzondere bijstand worden vergoed.

De rechtbank zal een brief aan u versturen en u uitnodigen voor een zitting op de rechtbank. Het kan wel 6 tot 8 weken duren voordat deze zitting zal plaatsvinden, de bewindvoerder neemt kort voor die datum nog telefonisch contact met u op. Het is namelijk belangrijk dat u samen met de bewindvoerder aanwezig bent, want de rechter bespreekt en beoordeelt dan of het bewind ook daadwerkelijk zal worden ingesteld. Zonder uw aanwezigheid zal de rechter geen beslissing nemen.

Als de kantonrechter besluit de bewindvoering in te stellen dan wordt dit kort na de zitting schriftelijk bevestigd in een zogenaamde Beschikking. Pas vanaf dat moment, en niet eerder, is het bewind van kracht en de bewindvoerder officieel in functie.

De bewindvoerder kan met behulp van deze beschikking bij alle betrokken instanties en bedrijven aantonen dat hij bevoegd is om uw geldzaken te regelen. 

Sitemap | Website door CM Specialist